1918-2018 Guerre di oggi, guerre di ieri: nessuna festa per un massacro!

Contro la retorica nazionalista, ricordiamo i disertori, i renitenti, i fucilati

Rilanciamo l’antimilitarismo

Daniele Ratti – Luca Meneghesso – Marco Rossi
Rifiutiamo di unirci al coro nazionalista di chi celebra il centenario della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Vogliamo invece ricordare chi quella carneficina provò a fermarla, chi rifiutò di sacrificarsi per i profitti e i fanatismi altrui, chi scese in piazza chiedendo pane e pace sfidando la prigionia e la deportazione.

Una guerra che ha portato a milioni di morti, mutilati, invalidi, dispersi, “scemi” di guerra, fucilazioni di massa, fosse comuni, devastazione ambientale, esplosione della furia nazionalista, manipolazione mediatica, mitizzazione di criminali in divisa come Cadorna e Graziani, Badoglio o Rommel che ebbero poi ruoli centrali nelle dittature nate sulle macerie di quel conflitto.
Ricordiamo che la Prima Guerra Mondiale è stata anche una storia di diserzioni. A Caporetto e a Vittorio Veneto migliaia di soldati delle due parti abbandonarono l’esercito: erano stati mandati a combattere una guerra voluta da borghesi, padroni e intellettuali fanatici. Innumerevoli e spesso dimenticate dalla storia ufficiale furono le rivolte, gli ammutinamenti, i sabotaggi.
Ora lo scenario mondiale è profondamente cambiato. Quella che non è cambiata (si è solo aggiornata) è la propaganda nazionalista e militarista volta a dimostrare l’utilità degli eserciti e delle sue missioni, sia all’estero che nelle nostre città. Le guerre vengono giustificate da mille motivi, ma continuano a essere causate da interessi capitalisti e portano – oggi come allora – morte e distruzione.
Per questo riteniamo importante in questa data sostenere le ragioni dell’antimilitarismo e discutere del ruolo degli eserciti oggi.
Quanto si spende oggi in armi e tecnologia bellica? Quanto vale l’export di armi per l’Italia? A quali paesi vengono vendute e a quanti conflitti partecipiamo direttamente e indirettamente? Cosa si muove in Europa con l’avvio della cooperazione militare con l’istituzione di una struttura di coordinamento permanente “Pesco” (un chiaro tentativo di dar vita al nuovo esercito europeo), che già beneficia di un finanziamento di 13 miliardi di euro? Quale è il peso della scuola nell’ “arruolare” i ragazzi e le ragazze a questa mentalità gerarchica e d’obbedienza tipicamente militarista mascherata da vuoto patriottismo? Quale è il ruolo della propaganda?
Gli eserciti stanno sempre più svolgendo un servizio di controllo interno. Con il pretesto del terrorismo, della crisi e dell’instabilità sociale, i governi che si sono susseguiti in Italia hanno utilizzato i vari corpi armati come deterrente contro le proteste e in particolare contro l’attivismo di settori popolari in rivolta contro le devastazioni ambientali (si veda il TAV in Val Susa o le discariche di rifiuti tossici in Campania). Possiamo parlare di una vera e propria sperimentazione di un fronte di “guerra interna”, una sorta di militarizzazione sociale dove, non ultimo, viene agitato lo spauracchio dell’”invasione etnica” per giustificare l’aumento di polizia e militari nelle strade e sui confini.
Questo, assieme ad un rinnovato ed esplicito interventismo bellico al di fuori dei nostri confini: operazioni di guerra sempre meno mascherate da “guerre umanitarie” e sempre più palesemente portate avanti “a difesa degli interessi nazionali” ovvero dei profitti delle multinazionali italiane che continuano a saccheggiare le risorse naturali dei paesi extraeuropei, in particolare dell’Africa.
Le retoriche nate dai nazionalismi di ieri alimentano quelli di oggi.
Rivendicare una memoria antimilitarista significa combatterle entrambe.
Sabato 13 ottobre, ore 15.30 Convegno-Assemblea pubblica a Gorizia presso il Trgovski Dom (ex sala Petrarca) in Corso Verdi 52. Interventi di:
Marco Rossi “Diserzioni individuali e collettive sui fronti della Grande guerra”
Daniele Ratti “Il libro bianco della difesa, la trasformazione del complesso militare-industriale e le collaborazioni con l’università”
Antonio Mazzeo “Trasformazione degli apparati militari dell’Unione Europea e della Nato nel Mediterraneo ed effetti nei processi di militarizzazione in Italia”
Intermezzo musicale con Matteo Della Schiava e distribuzione di materiale informativo
Sabato 3 novembre Manifestazione antimilitarista, Gorizia, h.15
Concentramento di fronte alla stazione dei treni.
Conclusione in piazza della Vittoria con intervento musicale di Alessio Lega
Coordinamento Libertario Regionale
infoactionfvg@inventati.org
————————————-

1918—2018
Vojne danes, vojne včeraj: nobenega praznika za pokol!

Proti nacionalistični retoriki, spominjamo se dezerterjev, upornikov, ustreljenih
Ponovno zaženimo protimilitarizem
Libertarni koordinacijski odbor dežele Furlanije Julijske krajine prireja med oktobrom in novembrom dva pomembna dogodka, ki zadevajo protimilitarizem.
Dogodka bosta odgovor “Dnevu narodne enotnosti in oboroženih sil” 4. novembra, saj so ga ustanovili med fašizmom (1919), da bi poveličali zmago Italije nad Avstro-Ogrsko.
Izbrani kraj za oba dogodka pa je Gorica, ker je mesto, ki je utrpelo največ škode zaradi vojne in so zaradi tega postavili na njenem ozemlju številne spomenike, med katere spada tudi spomenik italijanskim vojakom v Sredipolju (Redipuglia).
Zavračamo naše združevanje v zbor nacionalističnih skupin, ki praznujejo stoletnico zmage v prvi svetovni vojni.
Raje, želimo obuditi spomin na tiste ljudi, ki so to mesarsko klanje hoteli preprečiti, ki so se uprli žrtvovanju za zaslužke in fanatizme drugih in ki so s hrepenenjem po miru in kruhu tako tvegali zaporništvo in deportacijo.
Tovrstna vojna je pripeljala do miljonov mrtvih, pohabljenih, invalidov, zginulih, vojnih “norcev”, masovnih ustrelitev, mrliških jarkov, opustošenja okolja, širitve nacionalističnega besa, mediatske manipulacije, mitizacije razbojnikov v uniformi kot so Cadorna in Graziani, Badoglio ali Rommel, ki so imeli v bodoče glavne vloge v diktaturah, ki so se razvile iz ruševin tega konflikta.
Spominjamo, da je bila prva svetovna vojna tudi zgodba dizertacij. V Kobaridu in Vittorio Venetu je vojsko zapustilo na tisoče vojakov obeh strani: v vojno so jih poslali buržoazija, gospodarji ter fanatski intelektualci. Uradna zgodovina je kar pozabila na pogoste upore, vstaje in sabotaže.
Svetovni scenarij se je sedaj globoko spremenil. To, kar se pa ni spremenilo (se je samo posodobila), je nacionalistična ter militaristična propaganda, ki cilja na dokazovanje uporabnosti vojske in njenega poslanstva, bodisi v tujini kot v naših mestih. Vojne se upravičuje z raznovrstnimi razlogi, vendar so njeni glavni vzroki kapitalistični interesi, ki pripeljejo do – danes ravno kot tedaj – smrt in uničevanje.
Zaradi tega menimo, da je pomembno na ta datum podpreti razloge protimilitarizma in razpravljati o vlogah, ki jih imajo vojske dandanes.
Koliko denarja se vlaga danes za orožje in vojno tehnologijo?
Koliko znaša izvoz orožja za Italijo?
Katerim državam se orožje prodaja in v koliko konfliktov smo direktno ali indirektno vpleteni?
Kaj se dogaja v Evropi z zagonom sodelovanja med vojskami z istitucijo koordinacijske trajne strukture “Pesco” (jasen poizkus ustanovitve nove evropske vojske), ki že koristi od posojila v višini 13 milijard EUR?
Kolikšno vlogo ima šola z “vpoklicevanjem” fantov in deklet v to hierarhično miselnost in poslušnost, ki je običajno militaristična, prikrito s praznim patriotizmom?
Katera je naloga propagande?
Vojske čedalje bolj izvajajo notranjo kontrolo. Z izgovorom terorizma, krize in družbene nestabilnosti, so zaporedne vlade v Italiji uporabile raznovrstne oborožene sile kot odvračilno sredstvo proti protestnikom, posebno proti aktivizmu ljudskih področij oziroma vstaj proti okoljskem opustošenju (glej TAV v Val Susi ali pa odlagališča strupenih odpadkov v Kampaniji).
Lahko resnično govorimo o preizkušanju fronte “notranje vojne”, neke vrste družbene militarizacije, kjer se nenazadnje ustrahuje z “etnično invazijo”, da bi se upravičilo povečanje števila policijskih in vojnih enot na cestah in na mejah.
To, vključno z obnovljenim in eksplicitnim vojnim poseganjem izven naših meja: vojne operacije, ki so čedalje manj prikrite v “humanitarne vojne” in vedno bolj upravičevane kot “v obrambo državnih interesov” oziroma interesov italijanskih multinacionalnih družb, ki nadaljujejo z ropanjem naravnih virov izvenevropskim državam, posebno Afriki.
Retorike, ki so se rodile iz preteklih nacionalizmov, hranijo današnje.
Zahtevati protimilitarističen spomin pomeni se boriti proti obema.
DOGODKA:
Gorica
sobota, 13. oktober, od 15.30
Konvencija / Javno zborovanje
v Trgovskem Domu (bivša sala Petrarca) na Korzu Verdi 52
Posegajo:
Marco Rossi
“Osebna in množične dizertacije na frontah velike vojne”
Daniele Ratti
“Bela knjiga obrambe, sprememba vojaško-industrijskega kompleksa ter sodelovanja z univerzami”
Antonio Mazzeo
“Sprememba vojaških sil Evropske Unije in zveze NATO v Sredozemlju ter učinki na militarizacijo v Italiji”
Glasbeni utrinek z Matteom Della Schiava ter porazdelitev informacijskega gradiva
Gorica
sobota, 3. november, od 15.00
Protimilitaristična manifestacija
zbirališče izpred železniške postaje
Zaključek na trgu Vittoria z glasebim utrinkom Alessio Lega
infoactionfvg@inventati.org